TERMES I CONDICIONS ​

 

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web https://leatherhug.com (d’ara endavant, la “Web”) és titularitat de EUGENIO GABARRÓ SL, amb domicili social a C/ Gran Bretanya, 4 – 08700–  Igualada, amb NIF: B-62378997.

 

Condicions d’ús

 

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web https://leatherhug.com i regulen les relacions jurídiques entre EUGENIO GABARRÓ SL i el client.

 

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització de la Web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’Ús. Si no estiguessis d’acord amb aquestes condicions has d’abstenir-te d’utilitzar aquesta pàgina.

 

La visita al lloc eCommerce per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de EUGENIO GABARRÓ SL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

 

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per EUGENIO GABARRÓ SL, al lloc eCommerce o als seus continguts.

 

El lloc web i els productes i serveis oferts per EUGENIO GABARRÓ SL està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per a poder quedar vinculat per les presents Condicions d’Ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementaries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

 

Registre dels usuaris

 

La utilització dels serveis prestats per EUGENIO GABARRÓ SL i la compra en la Web requereix el registre com a usuari en la Web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat.

 

Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

Comandes

 

Una vegada realitzada una comanda, t’arribarà un missatge confirmant la recepció de la mateixa així com amb informació sobre l’enviament i la facturació de la comanda realitzada.

Forma de pagament

 

L’adquisició de serveis o productes a través de https://leatherhug.com permet les següents formes de pagament:

  • Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit a través d’un TPV virtual.

Preus

 

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

 

Condicions d’enviament

 

EUGENIO GABARRÓ SL envia els seus productes a: Espanya i la resta d’ Europa

 

La compra està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a compte del comprador. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de l’ import total de la comanda, les despeses es detallaran al llarg del procés de compra i podràs revisar a quant ascendeixen les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.

 

EUGENIO GABARRÓ SL no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com per casos fortuïts o de força major.

 

El lliurament es realitzarà a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. En España la Agencia ASM-GLS  y el resto de Europa con la empresa FEDEX. La data de lliurament en el domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament. Abans de confirmar la seva comanda se li informarà sobre els terminis de transport. No obstant això, ambdós podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. Especialment, els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia.

 

Garantia de béns de consum

 

Com a client, tens la consideració de consumidor de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (d’ara endavant, “TRLGDCU”).

 

En conseqüència, comptes amb el dret de desistiment que consisteix en que puguis deixar sense efecte el contracte celebrat sense necessitat de justificar la teva decisió durant els catorze (14) dies naturals des que es rebi el ben adquirit o des de la celebració del contracte si es tracta d’una prestació de serveis.

 

Hauràs de manifestar la teva intenció de desistir en el termini indicat i procedir a la devolució del producte, amb el corresponent reemborsament del preu abonat.

 

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta Web pots presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea aquí. EUGENIO GABARRÓ SL es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. EUGENIO GABARRÓ SL i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari